Karate 1 Premier League Dubaj 2018

Ve dnech od 16.-18.2.2018 se v Dubaji konal nominační turnaj na OH 2020 pod názvem Karate1 Premiere League. Registrace závodníků proběhlo trenérem Piskačovou Petrou, která se zúčastnila i meetingu trenérů den před soutěží. Důležité poznatky z meetingu:

– vysvětlení nasazování závodníků v rankingu 1-8. Výhody pro tyto závodníky (nasazování volným losem a dle umístění 1-4 a 5-8 především jako ao. Závodníci 1-4 možnost boje až o postup do semifinále nebo finále Snaha o co největší výhody pro tyto závodníky

– upozornění na akreditaci koučů (v případě zapůjčení karty jinému trenérovi- sebrání licence trenérovi, který kartu zapůjčil)

– vysvětlení proč neprobíhají medailové ceremoniály klasickou formou- důvodem jsou televizní přenosy, jejich časové omezení

Soutěž a hodnocení závodníků dle trenéra:

Augustinová Zuzana: 1.kolo výhra 5:0 SWE, 2.kolo prohra 5:0 s pozdější vítězkou SPA, repasáž prohra 2:3 HKG.
pozitvní: technická vybavenost ,zkušenosti na soutěžích tohoto typu,
prostor pro zlepšení: je nutné zapracovat na psychice. Vekou nervozitu vykazovala především v první rozcvičovací části. Větší jistota v projevu. Zvýšení fyzického potenciálu především rychlosti

Mišková Veronika: 1.kolo 4:1 MAR, 2.kolo prohra 1:4 ITA
pozitivní: technická vybavenost a vědomosti o soupeřích, dostatek zkušeností
prostor pro zlepšení: psychická nestabilita

Dominik Bartuška: 1.kolo 0:5 AZE
pozitivní: dynamická a technická vybavenost, dobrá spolupráce závodníka s trenérem
prostor ke zlepšení: jistota projevu, více sladění především v koncových částech, více emocí a sebedůvěry

Adriana Crhonková: prohra 1:2 CHI
pozitivní: pohybová vybavenost, dostatek zkušeností, přehled v obranné části, výborná spolupráce
s koučem,
prostor ke zlepšení: v útočné části vidím rezervy především ve výbušnosti a pestrosti útoků. Závodnice by se měla zaměřit i na středové útoky, které v zápase zcela chybí a tudíž jsou její útoky příliš čitelné pro soupeře. Rozdíl oproti světové špičce vnímám i v razanci útoků.

Lucie Veithová: prohra 0:3 BEL
Pozitivní: samostatná závodnice,velké zkušenosti, přijímá spoustu informací do svého zápasu,dynamická, kondičně dobře vybavená,srovnatelná se špičkovými závodníky
prostor ke zlepšení: dle mého názoru a po konzultaci se závodnicí jsme dospěli k názoru, že se odchýlila od původního pojetí zápasu, které jí vyhovovalo.(středové útoky, opoziční karate…) Dále zapracovat na upevnění psychiky a to především v předzávodní a v rozcvičovací fázi.

Hana Dostálová: prohra 0:8 TUR
pozitivní: bojovnost, zkušenost s turnaji tohoto formátu
prostor ke zlepšení: zapracovat na technické části, nutno srovnat se světovou špičkou,dále byly vidět rezervy v psychické části.

Po závodní část:

Všichni závodníci dostali přímou zpětnou vazbu od trenéra bezprostředně po výkonu. Zde bylo především hodnocení jak pozitivních stránek, tak další práce na chybách, kterým by se závodník měl věnovat. Po turnaji byla provedena hromadná konzultace se všemi závodníky, detailní rozbor ze strany trenéra. Zde závodníci ocenili především konkrétní zpětnou vazbu. Věnovali se především svým postřehům, snaha o nastavení další práce v dalších obdobích vzhledem prostorům, které by měli posunut výkon. Tomuto sezení bylo věnováno cca 2 hodiny (toto vycházelo z požadavků jednotlivých závodníků) Pozitivně hodnotím otevřenou komunikaci s trenérem a mezi sebou, což by mělo napomoci k dalším posunům jednotlivých závodníků. Většina závodníků vidí potřebu ve větším prostoru trénovat (vzhledem k množství soutěží a cestování je jejich psychika úzce spjatá s nejistotou, která vyplývá z malého počtu tréninku bez možnosti aplikovat získané zkušenosti v tréninkovém procesu)

Celkové hodnocení.

Vybavení závodníků po technické stránce hodnotím jako srovnatelné se světovou špičkou.Taktéž vědomosti a zkušenosti v této oblasti. Jako prostor pro zlepšení vidím posun v oblasti psychické (značná nervozita, limitující jednotlivé závodníky a to především v přípravné části). Dále velký prostor ke zlepšení vidím v oblasti učení se od nejlepších, a to přímo na turnaji. V této fázi vidím malý zájem především v případě neúspěchu. Posun bych dále viděla v oblasti emotivní a bojovnosti jak v kata, tak v kumite. Naučit se strhnout pozornost rozhodčích na svou stranu, což by umožnilo lepší nastavení již od počátku jednotlivých duelů a tím možnost lepších výsledků.

Dále doporučuji ubrat množství turnajů a soustředit se na aplikování zkušeností ze soutěže do tréninkového procesu, což pomůže jak ke zlepšení chyb, tak upevnění psychiky závodníků.

Zpracovala: Petra Piskačová