Premier League 2018 – inovace

Originál dokument ke stažení:
Innovations Premier League 2018_NF_ENG.pdf

Změny v roce 2018 v bodech:

 1. Registrace
  1. čtyři fáze registrace v období 2 měsíců před soutěží
  2. rozděleno po 15 dnech
   1. fáze: pro NF (prvních 15 dní) 1 závodník z NF z hlavního rankingu WKF do 50 místa
   2. fáze: volná registrace (druhých 15 dní) další doplnění registrace z hlavního rankingu WKF do 50 místa, ale max. 2 závodníci na kategorii a stát. (včetně 1. faze)
   3. fáze: volná registrace (třetích 15 dní) další doplnění registrace bez ohledu na hlavní rankingu WKF, ale max. 2 závodníci. Pokud již tito závodníci nebyli registrováni ve fázi 1. a 2. na kategorii a stát.
   4. fáze: (posledních 15 dní) doplnění volných míst do max. počtu 64 závodníků v kategorii bez ohledu na pozici v rankingu nebo státu.
 2. Losování
  1. nasazení prvních 8 závodníků z rankingu WKF v každé kategorii.
 3. Startovné
  1. Individuální kategori 75 €
  2. Teamové kategorie 150 €
 4. Ceny pro vítěže
  1. místo 750 € (team nebo individuální kategorie)
  2. místo 500 € (team nebo individuální kategorie)
  3. místo 200 € (team nebo individuální kategorie)

   Zodpovědná osoba a Autor článku: Jaromír Musil